Kontakt

MPDESIGN s.r.o.
Sládkovičova 1972 
022 01 Čadca

SLOVAKIA

IČO No: 50397028 
DIČ: 2120313602
IČ DPH: SK2120313602

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679 

info@designforumshop.com
tel. +421 911 412 044
tel. +421 948 955 025

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov <TU>